Welkom bij Stichting Anna Fonds | NOREF

Stichting Anna Fonds | NOREF (Nederlands Orthopedisch Research en Educatie Fonds) ondersteunt fellowships en wetenschappelijk onderzoek.

Het bestuur van het Anna Fonds, hierbij ondersteund door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), heeft in het afgelopen jaar haar ambities aangescherpt met een duidelijke focus. In de komende jaren zal wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van orthopedische afwijkingen bij kinderen en adolescenten centraal komen te staan bij de toekenning van subsidies. Het Anna Fonds is hiervoor een samenwerking met de Werkgroep Kinderorthopedie (WKO) aangegaan. Een goed gestel en kunnen sporten en bewegen is niet voor ieder kind vanzelfsprekend en de behandeling van orthopedisch afwijkingen bij kinderen die zich ontwikkelen tot volwassenen is nog volop in ontwikkeling.

Naast het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en internationale studieverblijven, zoals fellowships, heeft het Anna Fonds|NOREF besloten zich nu ook te richten op het faciliteren van het onderwijs voor arts-assistenten (AIOS) orthopedie en voor jonge orthopedisch chirurgen, door middel van (travelling) fellowships.

Met deze beleidskeuze wil Anna Fonds | NOREF dus op twee vlakken verschil maken: jonge orthopedisch chirurgen en onderzoekers in staat stellen om een unieke ervaring op te doen én een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen de kinderorthopedie, waardoor meer kinderen een betere start maken in hun leven en de kwaliteit van leven van kinderen met een orthopedische aandoening kan worden verbeterd.