Welkom bij Stichting Anna Fonds | NOREF

Stichting Anna Fonds | NOREF (Nederlands Orthopedisch Research en Educatie Fonds) ondersteunt fellowships en wetenschappelijk onderzoek.

Het bestuur van het Anna Fonds, hierbij ondersteund door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), heeft in het afgelopen jaar haar ambities aangescherpt met een duidelijke focus. In de komende jaren zal ontwikkeling rondom ArtificiaI Intelligence en Machine Learning (AI / ML) binnen de orthopedie centraal komen te staan bij de toekenning van subsidies.

Naast het ondersteunen van proefschriften en internationale studieverblijven, zoals fellowships, richt het Anna Fonds | NOREF op het faciliteren van het onderwijs voor arts-assistenten (AIOS) orthopedie en voor jonge orthopedisch chirurgen, door middel van (travelling) fellowships.

Met deze beleidskeuze wil Anna Fonds | NOREF dus op twee vlakken verschil maken: jonge orthopedisch chirurgen en onderzoekers in staat stellen om een unieke ervaring op te doen én een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingen en toepassingen van AI / ML binnen de orthopedie