Anna proefschriftprijzen

Het Anna Fonds|NOREF stelt jaarlijks twee Anna proefschriftprijzen ter beschikking: de Anna proefschriftprijs en de Anna proefschriftprijs kinderorthopedie. Op deze manier wil zij wetenschappelijk (kinderorthopedisch) onderzoek of fundamenteel onderzoek, in de vorm van een proefschrift stimuleren.

Anna proefschriftprijs

De prijs
De prijs bestaat uit een oorkonde en een vrij te besteden bedrag van € 2000,-.

Voorwaarden

Aanvraag
Om in aanmerking komen voor deze proefschriftprijs kunt u vóór 17 mei 2019 een mail met begeleidend schrijven, een korte Nederlandse samenvatting (max. 1 A4) en de link naar uw proefschrift sturen naar j.snoek@annafonds.nl

Selectie
Selectie vindt plaats door de onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad (WAR) van het Anna Fonds op basis van bovenstaande criteria.

Uitslag te verwachten medio / eind juli 2019


Anna proefschriftprijs kinderorthopedie

De prijs
De prijs bestaat uit een oorkonde en een vrij te besteden bedrag van € 2000,-.

Voorwaarden

Aanvraag
Om in aanmerking komen voor deze proefschriftprijs kinderorthopedie kunt u vóór 17 mei 2019 een mail met begeleidend schrijven, een korte Nederlandse samenvatting (max. 1 A4) en de link naar uw proefschrift sturen naar j.snoek@annafonds.nl

Selectie
Selectie vindt plaats door de onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad (WAR) van het Anna Fonds op basis van bovenstaande criteria.

Uitslag te verwachten medio / eind juli 2019