Onze missie

De missie van Anna Fonds|NOREF is het direct of indirect bevorderen van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek, kennis, vaardigheden, dan wel scholing op dit gebied. Het Anna Fonds tracht haar doel vooral te bereiken door het stimuleren van de ontwikkeling van de jonge orthopedisch chirurgen en onderzoekers. Hiervoor subsidieert het Annafonds fellowships en researchprojecten, met in de komende jaren de focus op kinderorthopedische gebieden.

Over (de behandeling van) kinderorthopedische aandoeningen is gelukkig steeds meer bekend, maar aanvullende kennis en vaardigheden kunnen een vroege diagnostiek en adequate behandeling nog verder verbeteren. Dit kan kinderen helpen om gewoon mee te kunnen spelen en bewegen met leeftijdsgenootjes en het kan helpen (ernstige) klachten op latere leeftijd te voorkomen.