Fellowships

Het Anna Fonds subsidieert drie vormen van fellowships

Bijdrage Fellowship orthopedische afwijkingen en trauma

Het Anna Fonds subsidieert fellowships van AIOS orthopedie en jonge orthopedisch chirurgen, tot vijf  jaar na het afronden van de opleiding.
De subsidie is bedoeld om tegemoet te komen aan basale reis- en verblijfkosten, noodzakelijk voor het fellowship. De achteraf uit te keren subsidie voor een buitenlands verblijf bedraagt doorgaans € 150.- per maand.  Het maximaal uit te keren bedrag is afhankelijk van de duur en inhoud van het fellowship. De hoogte van de subsidie wordt voor aanvang van het fellowship door het Anna Fonds met de aanvrager gecommuniceerd.

Voorwaarden

Aanvraag
Bent u werkzaam als AIOS orthopedie of als orthopedisch chirurg (maximaal vijf jaar na afronden van de opleiding) en wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage, dan kunt u uiterlijk twee maanden vóór aanvang van het fellowship een aanvraag indienen via ons digitale aanvraagsysteem  http://subsidieaanvraag.annafonds.nl

 


Anna Travelling Fellowship Kinderorthopedie

Het Anna Fonds organiseert in samenwerking met de WKO en de VOCA jaarlijks de Anna Travelling Fellowship Kinderorthopedie.
Dit fellowship is bestemd voor ouderejaars AIOS orthopedie, lid van de WKO en met belangstelling voor de kinderorthopedie.
Een tweetal AIOS orthopedie bezoeken gedurende het fellowship achtereenvolgens het KOCA te Amsterdam, het Royal London Hospital en Royal National Hospital Stanmore te Londen, het MUMC+ en MMC in Maastricht en Eindhoven. In deze klinieken kan worden geparticipeerd in de kinderorthopedie.

Voorwaarden

Aanvraag
De selectie 2020 heeft inmiddels plaatsgevonden.

 


Anna Fellowship Global Surgery

Het Anna Fonds faciliteert de mogelijkheid om een Fellowship Global Surgery uit te voeren, door middel van een subsidie, bedoeld om tegemoet te komen aan reiskosten. Deze subsidie is bestemd voor AIOS orthopedie met belangstelling voor (en eventueel ervaring in) het werken in een low and middle income country.

Voorwaarden

Aanvraag
Bent u werkzaam als AIOS orthopedie of als orthopedisch chirurg (maximaal vijf jaar na afronden van de opleiding) en wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage, dan kunt u uiterlijk twee maanden vóór aanvang van het fellowship een aanvraag indienen via ons digitale aanvraagsysteem  http://subsidieaanvraag.annafonds.nl
Tevens stuurt u en e-mail  naar j.snoek@annafonds.nl met een recent CV en een toezegging door de ontvangende organisatie.