Schenken & de fiscus

Uw gift aan Stichting Anna Fonds|NOREF is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als u uw gift kunt aantonen met bankafschriften of betaalbewijzen én als het jaarbedrag boven een bepaalde drempel uitkomt.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst