De Anna prijs

Sinds 1993 reikt het Anna Fonds|NOREF de Anna prijs uit aan een, al of niet klinisch, wetenschapper in de orthopedie, die een bijzondere onderzoekslijn ontwikkelde.

Aanmeldingen bestaan uit een duiding van het belang van het onderzoek van de kandidaat (met CV en de belangrijkste publicaties) en een beschrijving van het lopende onderzoekprogramma. Kandidaten worden beoordeeld door de onafhankelijke WAR.

De prijsuitreiking vindt dit jaar plaats tijdens het NOV-jaarcongres in mei, waarna de prijswinnaar een voordracht houdt.

Voorwaarden

Deadline aanmelding
Inzending uiterlijk woensdag 1 maart 2023 naar j.snoek@annafonds.nl
T.a.v. prof. dr. J.W.W. Coebergh, voorzitter Wetenschappelijke Advies Raad

Anna Prijswinnaars 1993-2021