De geschiedenis

Stichting Anna Fonds|NOREF is vernoemd naar Anna Groll. Zij leefde van 1856 tot 1937 en ze was een van de eerste vrouwelijke accountants in Nederland. Omdat er voor haar als vrouw weinig emplooi was, heeft ze als naaste medewerker van Murk Jansen een grote rol gespeeld in de bevordering van de orthopedische zorg in het begin van de 20ste eeuw.

Anna Groll werkte nauw samen met de internationaal vermaarde orthopedische pionier Murk Jansen (1867-1934). Tezamen zetten Anna Groll en Murk Jansen in 1919 de Vereniging van Misvormden op. Dit leidde in 1926 tot de oprichting van de in 1929 geopende befaamde Anna Kliniek, dichtbij het ook toen geopende Academisch Ziekenhuis in Leiden, waar toen geen plaats was voor orthopedie. De Anna Kliniek telde zeventig bedden, had werkplaatsen voor schoeisel en prothesen en de Kliniek voorzag in onderwijs aan orthopedisch chirurgen in opleiding.
Murk Jansen, die in 1929 de Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT) oprichtte, schonk bij zijn overlijden in 1934 ongeveer één miljoen gulden aan de Vereniging van Misvormden. Hij werd in 1935 opgevolgd door de even beroemde chirurg C.P. van Nes. Menig nu gepensioneerde orthopedisch chirurg heeft training genoten in de Anna Kliniek. Tienduizenden orthopedische patiënten zijn er tot 1977 behandeld; de kliniek werd geïntegreerd in het Leidse Academisch Ziekenhuis. De orthopedische werkplaats en schoenmakerij werden later, in 1993, verkocht en gesloten.

De opbrengsten van de verkoop van de grond en gebouwen van de Anna Kliniek vloeiden rond 2000 in het in 1989 opgerichte Anna Fonds. Uit de opbrengsten van dit vermogen werden subsidies verleend voor wetenschappelijk onderzoek, buitenlandse stages en proefschriften. Ook werd de Annaprijs sinds 1993 ingesteld en is The Bone and Joint Decade van 2000-2009 ondersteund, evenals van 2000-2002 de totstandkoming van het Strategisch Plan voor de NOV. Sinds 2003 heeft het Fonds voor een bedrag van ongeveer 1.4 miljoen euro aan subsidies verstrekt.

Alle subsidieaanvragen werden en worden door een onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad beoordeeld.
Sinds 1998 is er een nauwe band gegroeid met de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Het Anna Fonds heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het Strategisch Plan 2003-2012 van de NOV en daardoor aan de ontwikkeling van het vak. Het steeds groeiend aantal subsidieaanvragen stelde het Anna Fonds met betrekking tot het eigen vermogen voor een steeds grotere uitdaging. Het bestuur besloot daarom om de mogelijkheden te onderzoeken voor actieve fondsenwerving. De banden met de NOV werden in 2007 versterkt door de benoeming in het Anna Fonds bestuur van twee orthopedisch chirurgen namens het NOV-bestuur en het Orthopedisch Hoogleraren Convent. In 2010 werd de naam van het Anna Fonds veranderd in Stichting Anna Fonds|NOREF (Nederlands Orthopedisch Research en Educatie Fonds). In 2011 is de mogelijkheid voor diverse typen van donateurschap gecreëerd voor bedrijven.