Bestuur en Wetenschappelijke Adviesraad

Het bestuur van het Anna Fonds|NOREF is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en voor het toezicht op de uitvoering daarvan. Het bestuur besluit, gehoord het advies van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), over de toekenning van financiële ondersteuning. Gezien de relatieve afname van beschikbare financiële middelen, kan het bestuur de afweging maken om een verzoek voor financiële ondersteuning gedeeltelijk te honoreren. Het bestuur kan aan het honoreren van een aanvraag voorwaarden verbinden. De onafhankelijke WAR bestaat uit vooraanstaande deskundigen uit de vakgebieden orthopedie, orthopedische traumatologie, revalidatie, biomedische technologie en klinische epidemiologie.

Bestuursleden
Drs. H.H. Friederich, voorzitter (sinds 2014) en externe relaties | sinds 2012
Drs. D.A. Dartée, | sinds 2015; secretaris a.i. sinds 2017
Dr. B. Burger namens de NOV | sinds 2017
Adviserend bestuursleden
Mw. dr. M.M.E.H. Witbreuk | sinds 2018
Mw. drs. E.M. Bloemheuvel | sinds 2019

Wetenschappelijke Adviesraad
Prof. dr. J.W.W. Coebergh, voorzitter WAR | sinds 2014
Prof. dr. F. Nollet, Revalidatie, AMC | sinds 2013
Prof. dr. S. Bierma-Zeinstra, Klinische epidemiologie/ Huisartsgeneeskunde/ Orthopedie, ErasmusMC | sinds 2013
Prof. dr. W.J.A. Dhert, Orthopedie/Biomedische Beeldwetenschappen, Universitair Medisch Centrum Utrecht | sinds 2010
Prof. dr. R.L. Diercks, Orthopedie/Sportgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen | sinds 2010
Dr. W.J.C.M. Marijnissen, Orthopedie, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht | sinds 2011
Dr. P. Kloen, Orthopedie/Orthopedische Traumatologie, AMC, Amsterdam | sinds 2015
Dr. R.J.B. Sakkers, kinderorthopedie, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht | sinds 2019

Bureaumanager
Mw. J. (Jos) J.M. Snoek – de Best

Alle leden van het bestuur en de WAR zijn vrijwilligers.
De bureaumanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.