Onderzoeksprojecten

De aanvraag voor de Anna Fonds|NOREF subsidie voor onderzoeksprojecten kinderorthopedie kan van donderdag 15 april - dinsdag 1 juni 2021 worden ingediend. De AnnaFonds|NOREF bijdrage voor onderzoek wordt uitsluitend verstrekt voor onderzoek van het ontstaan, diagnostiek en (na)behandeling en follow-up van aangeboren en anderszins ontstane afwijkingen, ziektes en trauma’s van het steun- en bewegingsstelsel bij kinderen en adolescenten tot hun skelet is volgroeid (21 jaar).

Toelichting

De financiële bijdragen zijn vooral bestemd voor jonge onderzoekers in kortlopende projecten (< 2,5 jaar vanaf de toekenning). Dit kunnen ook voor- of deel of vervolgstudies zijn binnen onderzoekprogramma’s. Het betreft zowel fundamenteel en epidemiologisch als patiëntgebonden onderzoek door orthopeden of relevant voor het orthopedisch handelen, ook in de raakvlakken met andere chirurgische specialismen. Het betreft dus vooral onderzoek van groeistoornissen als scoliose, (sport)traumata, en goed- en kwaadaardige gezwellen van de botten met velerlei disciplines zoals genetisch, moleculair-biologisch en imaging. Inbreng in Europese projecten is ook mogelijk.

Voorwaarden

Aanvraag indienen
Vanaf donderdag 15 april tot dinsdag 1 juni 2021 via http://subsidieaanvraag.annafonds.nl

Inlichtingen
Jos Snoek – de Best, officemanager Stichting Anna Fonds|NOREF   j.snoek@annafonds.nl