Onderzoeksprojecten 2023

De Anna Fonds | NOREF bijdrage voor onderzoek wordt verstrekt voor onderzoek van het ontstaan, diagnostiek en (na)behandeling inclusief follow-up van aangeboren en anderszins opgetreden, orthopedisch te duiden afwijkingen, ziektes en trauma’s van het steun- en bewegingsstelsel

Toelichting

De financiële bijdrage is vooral bestemd voor onderzoekers in kortlopende projecten (afgerond < 2,5 jaar vanaf de toekenning). Dit kunnen ook omschreven voor- of deel- of vervolgstudies zijn binnen onderzoekprogramma’s of Europese projecten.

Het betreft zowel fundamenteel en epidemiologisch als patiëntgebonden onderzoek door orthopeden of relevant voor het orthopedisch handelen, ook in de randgebieden met andere specialismen; dan moet er wel sprake zijn van orthopedische betrokkenheid.

Lees hier de voorwaarden

Aanvraag indienen
Van 1 april – 31 mei 2023 via http://subsidieaanvraag.annafonds.nl

Inlichtingen
Jos Snoek – de Best, officemanager Stichting Anna Fonds|NOREF   j.snoek@annafonds.nl