Researchprojecten

De aanvraag voor de Anna Fonds|NOREF subsidie voor researchprojecten kan in april 2019 worden ingediend. Er is een grote wijziging opgetreden ten opzichte van voorgaande jaren. De AnnaFonds|NOREF bijdrage voor onderzoek wordt uitsluitend nog verstrekt voor onderzoek van aangeboren en anderszins ontstane afwijkingen, ziektes en trauma’s van het steun- en bewegingsstelsel bij kinderen en adolescenten tot hun skelet is volgroeid (21 jaar).

Toelichting

Het Anna Fonds verleent vooral financiële bijdragen voor kortlopende projecten (afgerond binnen 2 jaar vanaf de toekenning) en aan jonge onderzoekers. Dit kunnen ook voor-, parallel- of deelstudies zijn van grotere onderzoekprogramma’s, zowel in de pilot- als in de translationele fase.

Het moet fundamenteel, epidemiologisch en/of patiëntgebonden orthopedisch onderzoek zijn van afwijkingen en ziekten van het steun- en bewegingsstelsel, met ingang van 2019 uitsluitend bij kinderen en jongeren (tot 21 jaar). Het betreft aangeboren afwijkingen of aanlegstoornissen in botten en gewrichten, groeistoornissen als scoliose en (sport)trauma. Onderzoek vindt toenemend op Europese schaal plaats met velerlei disciplines zoals genetisch, moleculair-biologisch en imaging.

Voorwaarden

Aanvraag indienen
Vanaf 1 april  tot en met 17 mei 2019 via http://subsidieaanvraag.annafonds.nl

Uitslag te verwachten medio / eind juli 2019

Inlichtingen
Jos Snoek – de Best, officemanager Stichting Anna Fonds|NOREF   j.snoek@annafonds.nl